Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zapraszamy

Utworzono dnia 26.10.2018
Czcionka:

REGULAMIN
KONKURSU RECYTATORSKIEGO pt. „
Polska - mój dom”

Organizator: Gminna Biblioteka Publiczna oraz Gminny Ośrodek Kultury w Przytocznej

Cele konkursu:


1. Kształtowanie u dzieci i młodzieży poczucia własnej tożsamości narodowej oraz postawy patriotycznej

2. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz szacunek do symboli narodowych

3. Rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich

4. Rozwijanie wrażliwości artystycznej u dzieci

5. Upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży

Zasady uczestnictwa:

1. Konkurs adresowany jest do uczniów Przedszkola i Szkół Podstawowych

2. Jury oceniać będzie recytatorów w czterech kategoriach wiekowych:

  • kat. I - Dzieci klas Przedszkolnych

  • kat. II - Dzieci klas I-III Szkoły Podstawowej

  • kat. III - Dzieci klas IV-VI

  • kat. IV - Młodzież klas VII-VIII oraz Gimnazjum

3. Każdy uczestnik prezentuje 1 utwór ; czas prezentacji nie może przekraczać 5 minut.

4. Jury oceniając prezentacje uczestników będzie uwzględniać:

  • tematyczny dobór repertuaru

  • interpretację i dobór repertuaru do wieku recytatora

  • kulturę słowa

  • ogólny wyraz artystyczny

5. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie uczestników drogą e–mail bądź osobiście do 16.11.2018 r.:

Gminna Biblioteka Publiczna

Główna 42, 66-340 Przytoczna

e-mail: bibliotekaprzytoczna@wp.pl;

7. Konkurs odbędzie się 28.11.2018 r. (środa)

Szczegółowy program konkursu zostanie podany 19.11.2018 r. (poniedziałek) po otrzymaniu kart zgłoszeń oraz oświadczeń

8. Jury przyzna w poszczególnych kategoriach nagrody i wyróżnienia.

9. Sprawy sporne rozstrzyga organizator w porozumieniu z jury.

Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w konkursie

Kontakt w sprawach dotyczących konkursu: Małgorzata Krzyżelewska tel. 530 760 621, Piotr Jeske tel. 667 558 497

ZAŁĄCZNIKI:

zgoda RODO

Utworzono dnia 26.10.2018, 13:24

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 1

W poprzednim tygodniu: 156

W tym miesiącu: 368

W poprzednim miesiącu: 613

Wszystkich: 27915

Partnerzy: